loading...

مرجع مقالات رسمي سئو

مقالات رسمي سئو

بازدید : 511
شنبه 4 مرداد 1399 زمان : 14:57


مزرعه لینک و پیوند گروهی از سایت ها می باشند که به یکدیگر و به طور گروهی پیوند میدهند. بیش تر مزرعه های پیوند از روش سرویس ها و برنامه هایی به طور خودکار ساخته می گردند که مشتمل بر صدتا یا این که هزاران تارنما غیر دارای ارتباط می‌باشند که به یکدیگر پیوند می‌دهند. مزرعه لینک و پیوند سریعترین شیوه برای اخذ پیوند بالا به طور روزمره میباشد البته امروزه به آن‌ها تحت عنوان یک طرز اسپم نگاه میشود و به کارگیری از آنان دشوار آیتم سئو سایت جریمه گوگل قرار میگیرد.

مالکان تارنما هایی که مبادرت به انجام مزرعه پیوند می‌کنند، کارایی می‌نمایند تا با ویرایش نتیجه ها گوگل و حقه های مشهور seo کلاه سیاه، بتوانند برای خویش بک لینک و پیوند رسمی تولید نمایند. در واقع، مزرعه لینک و پیوند بیش تر در خصوص تعداد وکمیت پیوند های محل ورود کلام مینماید و در واقع می قدرت اعلام کرد که هیچ ارتباطی کیفیت عالی مدل لینک و پیوند ها ندارد. ممکن میباشد که برخی از پیوند های این تکنیک حتی خودشان نیز پیش از این به وسیله گوگل آیتم جریمه قرار گرفته باشند.

پس از تغییر‌و تحول الگوریتم گوگل در تعدادی سال پیشین، دیگر نمی قدرت با اخذ پیوند از هر سایتی و دادن پیوند به آنها در واقع بتوان برای تارنما خویش بک لینک و پیوند تشکیل داد. گوگل خیلی سختگیرتر از قبلی میباشد و تلاش نموده است تارنما هایی را بالا بیاورد که از دید محتوا عالی میباشند و به قانون ها نیز احترام میگذارند.

چرا نباید از مزرعه پیوند بهره برد؟
چندین سال پیش در صورتی مالک یک وبسایت بود، خیلی ریلکس و فارغ از نگرانی تاثیر منفی این مساله بر seo وبسایت می توانستید پیوند تارنما خویش را در‌این وبسایت ها تثبیت نمایید. البته امروزه کلیه چیز تغییر‌و تحول پیدا نموده است. مزرعه لینک و پیوند دیگر مانند پیشین وجود ندارد و در واقع به کار گیری از آن مشتمل بر جریمه سنگینی خواهد بود.

مزرعه لینک و پیوند را تحت عنوان صفحه های بدون پول برای تمامی می‌شناسند که استعمال از آنها امروزه سبب متوقف شدن آنها در اکران حاصل موتورهای کاوش میشود. در واقع، به کار گیری بیشتراز حد از این تکنیک خیر صرفا منجر جریمه وبسایت میگردد بلکه وجه آن را پیش یوزرها نیز وخیم خواهد کرد.

گوگل با شغل های مجانی و سریع که بخواهد سبب رویش سریع سایتی شود مخالف میباشد و این نظر را دارد که در‌حالتی که اینترنت سایتی بخواهد رویش نماید، می بایست مقررات صحیح آن را به فعالیت چیره شود. در واقع با اینکار میخواهد جلوی پیشرفت وب سایت هایی را که قصد دارا هستند با تقلب خویش را در ورقه اولیه قرار دهند را بگیرد. این فعالیت هم در واقع مثال ای از به عبارتی طرز های تقلب میباشد که همت می‌نمایند با اخذ بک پیوند های بدون پول مرتبه وب سایت خویش را سریعا ارتقاء دهند.

مساله دیگه که مزرعه پیوند را به بحران می‌کشد، کیفیت آنان می‌باشد. اذن بدهید که از دو نگرش این مساله را باز‌نگری کنیم. اولیه از تمامی از لحاظ گوگل، بخش اعظمی از پیوند های به فعالیت رفته درین تکنیک پیش از این اسپم و جریمه گردیده اند و از این رو هرگونه تبادل لینک و پیوند با این سیرتکامل لینک و پیوند های اسپم به‌این مفهوم است که شما آنان را تایید میکنید البته ازآنجایی که آن‌ها جریمه گردیده اند، شما هم نیز جریمه می‌شوید.

البته چه‌طور بفهمیم که‌این تارنما در واقع یک مزرعه لینک و پیوند میباشد. فعالیت فوق العاده بی آلایش میباشد، هرسایتی که دارنده لینک و پیوند های متعددی میباشد و از شما توقع گذاشتن پیوند سایتشان را دارا‌هستند، مزرعه لینک و پیوند می‌گویند. ولی نباید این مساله را با فروم و شبکه‌های‌اجتماعی خطا گرفت. برای اینکه ماهیت این دو عدد به طور کامل با هم گوناگون میباشد. درین سیرتکامل وب سایت ها شما هیچ سیرتکامل تبادلی انجام نمی دهید، بلکه تنها پیوند وبسایت خویش با براساس استراتژی خاصی قرار می دهید و اخذ هرگونه بک لینک و پیوند از دید گوگل فوق العاده با ارزش میباشد.


مزرعه لینک و پیوند گروهی از سایت ها می باشند که به یکدیگر و به طور گروهی پیوند میدهند. بیش تر مزرعه های پیوند از روش سرویس ها و برنامه هایی به طور خودکار ساخته می گردند که مشتمل بر صدتا یا این که هزاران تارنما غیر دارای ارتباط می‌باشند که به یکدیگر پیوند می‌دهند. مزرعه لینک و پیوند سریعترین شیوه برای اخذ پیوند بالا به طور روزمره میباشد البته امروزه به آن‌ها تحت عنوان یک طرز اسپم نگاه میشود و به کارگیری از آنان دشوار آیتم سئو سایت جریمه گوگل قرار میگیرد.

مالکان تارنما هایی که مبادرت به انجام مزرعه پیوند می‌کنند، کارایی می‌نمایند تا با ویرایش نتیجه ها گوگل و حقه های مشهور seo کلاه سیاه، بتوانند برای خویش بک لینک و پیوند رسمی تولید نمایند. در واقع، مزرعه لینک و پیوند بیش تر در خصوص تعداد وکمیت پیوند های محل ورود کلام مینماید و در واقع می قدرت اعلام کرد که هیچ ارتباطی کیفیت عالی مدل لینک و پیوند ها ندارد. ممکن میباشد که برخی از پیوند های این تکنیک حتی خودشان نیز پیش از این به وسیله گوگل آیتم جریمه قرار گرفته باشند.

پس از تغییر‌و تحول الگوریتم گوگل در تعدادی سال پیشین، دیگر نمی قدرت با اخذ پیوند از هر سایتی و دادن پیوند به آنها در واقع بتوان برای تارنما خویش بک لینک و پیوند تشکیل داد. گوگل خیلی سختگیرتر از قبلی میباشد و تلاش نموده است تارنما هایی را بالا بیاورد که از دید محتوا عالی میباشند و به قانون ها نیز احترام میگذارند.

چرا نباید از مزرعه پیوند بهره برد؟
چندین سال پیش در صورتی مالک یک وبسایت بود، خیلی ریلکس و فارغ از نگرانی تاثیر منفی این مساله بر seo وبسایت می توانستید پیوند تارنما خویش را در‌این وبسایت ها تثبیت نمایید. البته امروزه کلیه چیز تغییر‌و تحول پیدا نموده است. مزرعه لینک و پیوند دیگر مانند پیشین وجود ندارد و در واقع به کار گیری از آن مشتمل بر جریمه سنگینی خواهد بود.

مزرعه لینک و پیوند را تحت عنوان صفحه های بدون پول برای تمامی می‌شناسند که استعمال از آنها امروزه سبب متوقف شدن آنها در اکران حاصل موتورهای کاوش میشود. در واقع، به کار گیری بیشتراز حد از این تکنیک خیر صرفا منجر جریمه وبسایت میگردد بلکه وجه آن را پیش یوزرها نیز وخیم خواهد کرد.

گوگل با شغل های مجانی و سریع که بخواهد سبب رویش سریع سایتی شود مخالف میباشد و این نظر را دارد که در‌حالتی که اینترنت سایتی بخواهد رویش نماید، می بایست مقررات صحیح آن را به فعالیت چیره شود. در واقع با اینکار میخواهد جلوی پیشرفت وب سایت هایی را که قصد دارا هستند با تقلب خویش را در ورقه اولیه قرار دهند را بگیرد. این فعالیت هم در واقع مثال ای از به عبارتی طرز های تقلب میباشد که همت می‌نمایند با اخذ بک پیوند های بدون پول مرتبه وب سایت خویش را سریعا ارتقاء دهند.

مساله دیگه که مزرعه پیوند را به بحران می‌کشد، کیفیت آنان می‌باشد. اذن بدهید که از دو نگرش این مساله را باز‌نگری کنیم. اولیه از تمامی از لحاظ گوگل، بخش اعظمی از پیوند های به فعالیت رفته درین تکنیک پیش از این اسپم و جریمه گردیده اند و از این رو هرگونه تبادل لینک و پیوند با این سیرتکامل لینک و پیوند های اسپم به‌این مفهوم است که شما آنان را تایید میکنید البته ازآنجایی که آن‌ها جریمه گردیده اند، شما هم نیز جریمه می‌شوید.

البته چه‌طور بفهمیم که‌این تارنما در واقع یک مزرعه لینک و پیوند میباشد. فعالیت فوق العاده بی آلایش میباشد، هرسایتی که دارنده لینک و پیوند های متعددی میباشد و از شما توقع گذاشتن پیوند سایتشان را دارا‌هستند، مزرعه لینک و پیوند می‌گویند. ولی نباید این مساله را با فروم و شبکه‌های‌اجتماعی خطا گرفت. برای اینکه ماهیت این دو عدد به طور کامل با هم گوناگون میباشد. درین سیرتکامل وب سایت ها شما هیچ سیرتکامل تبادلی انجام نمی دهید، بلکه تنها پیوند وبسایت خویش با براساس استراتژی خاصی قرار می دهید و اخذ هرگونه بک لینک و پیوند از دید گوگل فوق العاده با ارزش میباشد.

برچسب ها سئو سایت ,
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 14

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 254
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 111
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 199
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1567
 • بازدید ماه : 2475
 • بازدید سال : 24300
 • بازدید کلی : 87034
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی