loading...

مرجع مقالات رسمي سئو

مقالات رسمي سئو

بازدید : 43
شنبه 25 بهمن 1399 زمان : 16:41


کنیبالیزیشن چه چیزی است؟ هم نوع خواری در seo به چه معنی میباشد؟ سئو موتور جست و جو میتواند با خطاهای اکثری یار و سئو سایت همدم باشد و صفحه ها وبسایت را با خویش در میدان رقابت بیندازد. هم نوع خواری در seo یعنی همین! هنگامی بیش تر از یک کاغذ برای جايگاه بندی یک کلمه و واژه کلیدی خاص پباده سازی گردیده باشد، در غایت فیض ای در‌پی نخواهد داشت جز اینکه رقابتی را با خویش شروع نموده اید. با این فعالیت توان هر کاغذ کاسته شده، نرخ کلیک آن تحت خیس آمده و حتی نرخ تبدیل آن صفحه ها نیز کمتر می‌گردد. کلیه چیز با داشتن فقط یک برگه غرض میتواند عمل را برای شما کل نماید. درپی با ما همدم باشید تا با معنا کنیبالیزیشن آشنا گردید.

کنیبالیزیشن چه می‌باشد؟
کنیبالیزیشن چه می‌باشد؟ به ذکر بی آلایش، کنیبالیزیشن محتوا و عبارات کلیدی عملیاتی میباشد برای تقسیم نرخ کلیک (CTR)، پیوندها و تبدیلات دربین دو کاغذ که یا این که می بایست با هم مخلوط شوند یا این که کلمه ها کلیدی متفاوت را غرض قرار دهند.

از جمله شما اینترنت سایتی دارید که در حوزه فروش کفش فعالیت دارد. در حالتی‌که دو کاغذ داشته باشید که هر دو کفش فوتبال را غرض قرار میدهند، به‌این معنا میباشد که شما مبتلا کنیبالیزیشن محتوا گردیده اید. این دو شیت ممکن میباشد داده ها و محتوای یکسانی را آیتم گفت و گو و ارائه قرار دهند. دراین‌صورت بایستی آن‌ها را به یک ورقه غرض تبدیل کرد و کلیه داده ها را در آن برگه گنجاند.
درصورتی که دو محتوا تعریف‌و‌تمجید گردیده در هر ورقه دو مورد متفاوت را شرح می‌دهند، بایستی در دو برگه این مسئله کاملا روشن و بدیهی خواهد شد. در این حالت ورژن بایستی بازنویسی گردد تا علامت دهد که‌این دو دسته گوناگون از تولید ها می‌باشند و چیزهای مختلفی را ارائه میدهند. در این‌حالت ورژن می بایست دستکاری گردد تا نماد دهد که‌این دو دسته مختلفی از تولیدات میباشند و چیزهای متفاوتی را ارائه می‌دهند.

اگرچه ممکن میباشد این ورقه در درجه های خیر و خوبی در حاصل گوگل به دست آورند، البته یکبار بودن در موضع سوم یا این که گوگ بهتر از دوبار سکو بندی در موضع های 8 و 9 میباشد.
در شرایطی‌که به هر دو کاغذ برای جايگاه بندی در گوگل نیاز دارید، می بایست لغات کلیدی خاص خیس و مختلف تری را تعیین کرده تا بتوانید نرخ کلیک را بهبود داد. بدین ترتیب یوزرها محتوای شما‌را چشم و روی آن کلیک می نمایند.


چرا دوبار مرتبه بندی بدتر از یکبار جايگاه دریافت کردن در گوگل میباشد؟
در صورتی‌که شما با دو کلیدواژه گوناگون در گوگل فیض بگیرید، بسیار خوب میباشد. ولی درصورتی که با یک کلیدواژه با دو شیت متعدد در برگه گوگل ظواهر گردید، این واقعه می افتد:
شما PA و DA صفحه ها اینترنت خویش را نابود می سازید

با کنیبالیزیشن، صفحه ها شما با هم رقابت می نمایند. هرمورد از آن‌ها برای اکران داده شدن با دیگری میجنگند و هر دو به مکان تبدیل شدن به یک شیت تماما دارای ارتباط، در رقابت با هم قرار میگیرند. از سوی دیگر، کنیبالیزیشن به گوگل می‌گوید که محتوای شما ضعیف میباشد و یااینکه به هیچ عنوان به کلمه و واژه کلیدی متبوع، هیچ ارتباطی ندارد.

گوگل میتواند برگه دارای ارتباط خیس را بی بها نماید
گوگل تک تک عملکرد خویش را می نماید تا بفهمد هر شیت یک تارنما چه چیزی است. البته چنانچه یکسری ورقه با به عبارتی اصطلاحات و لغت ها کلیدی داشته باشید، احتمال متعددی وجود دارااست که تصور نماید که آن مهمترین برگه میباشد، به همین برهان از بها بقیه صفحه های دارای ربط می کاهد.

توان بک لینک و پیوند ها معدود می‌گردد
به مکان ساخت‌و‌ساز پیوندهای زیاد به یک منبع اطلاعاتی تبارک، این اقتدار را فی مابین یک‌سری برگه تقسیم میکنید. همینطور پیوندهای داخلی شما نیز اشخاص را به یک سری جهت برای اطلاعاتی که اصولا یکی از می باشند، هدایت می نماید.

نرخ تبدیل شمارا ذیل تاثیر قرار میدهد
بعید میباشد که همگی صفحه ها به یک اندازه نرخ تبدیل داشته باشند. کاغذ ای دارنده نرخ تبدیل بالا میباشد، ولی بازدیدکنندگان تازه همگی به آن شیت هدایت نمیشوند بلکه آنان میان یکسری برگه تقسیم خواهند شد.
در این‌حالت بایستی مطمئن گردید که لیدهای نو در دارای ربط ترین صفحه های ممکن قرار میگیرند - کاغذ هایی که برای همت تبدیل متبوع شما با صرفه گردیده اند. به‌این شکل میتوانید رضایت بیشتری را از یوزرها کسب نمائید. این عمل نرخ پریدن را معدود کرده و منجر ارتقاء سکو بندی کاغذ متبوع شما در نتیجه ها گوگل می گردد.


چه طور می اقتدار از کنیبالیزیشن خودداری کرد؟
یک طرز بی آلایش برای دوری از کنیبالیزیشن این میباشد که لیستی وسیع از یو آر ال ها و عبارات کلیدی متمرکز ساخت و ساز فرمائید. برای چینش استراتژی برای هر واژه کلیدی، پژوهش ها بی نقص و جامع شکل دهید و طبق یک مسیر طرح ریزی ظریف پیش بروید. صفحه های را متناسب با اصول بهینه سازی سئو فرمائید، تیتر مطلوب، متاها، برچسب های alt صحیح را برگزینید.
در حالتی که نمی دانید که تا چه اندازه صفحه های متبوع شما باصرفه گردیده اند، می‌توانید از ابزارهایی مانند Moz On-Page Grader به کارگیری نمائید که به شما امداد می نماید مشاهده کنید کجا ایستاده اید.

زمانی که شیت عظیم ای از URL ها و کلمه ها کلیدی غرض ساخت و ساز کردید، وقت آن میباشد که ورودی های تکراری در ردیف واژه و کلمه های کلیدی را گزینه آنالیز قرار دهید. در‌این حالبت بایستی محتواهایی با لغت ها کلیدی یکی از را در شکل لزوم ترکیب فرمائید.

در شرایطی که صفحه های مطلوب مخلوط نیستند، می بایست به تفکر واژه و کلمه کلیدی جدیدی برای آن صفحه ها باشید که با یکدیگر تفاوت نمایند. در اکنون مخلوط دو برگه، مطمئن گردید که 301 را به صورت صحیح ایفا می‌کنید تا یوزرها به راحتی از صفحه ها کهن به شیت نو هدایت شوند.

به مسیر اساسی در ساخت محتوا بازگردید

کنیبالیزیشن قادر است اشتباهات عمده ای برای سایت ساخت نماید، البته دقت داشته باشید که حل آن قادر است بسیار سهل باشد. اصول seo برای تندرست تارنما بسیار اساسی میباشند، البته شما می بایست در گزینش کلمه ها کلیدی و ساخت‌و‌ساز استراتژی محتوا نیز با تمرکز متعددی کار نمایید.

در کنار حل ایراد کنیبالیزیشن، به طبع طرح ریزی دقیقی برای ساخت‌و‌ساز محتوای نو و متناسب با تارنما داشته باشید. شما بایستی با ایجاد محتوا برای اینترنت، خلاهای وبسایت را مالامال نمایید خیر اینکه کاغذ ای دیگر برای کلمه و واژه کلیدی جانور را مقصود قرار دهید.


کنیبالیزیشن چه چیزی است؟ هم نوع خواری در seo به چه معنی میباشد؟ سئو موتور جست و جو میتواند با خطاهای اکثری یار و سئو سایت همدم باشد و صفحه ها وبسایت را با خویش در میدان رقابت بیندازد. هم نوع خواری در seo یعنی همین! هنگامی بیش تر از یک کاغذ برای جايگاه بندی یک کلمه و واژه کلیدی خاص پباده سازی گردیده باشد، در غایت فیض ای در‌پی نخواهد داشت جز اینکه رقابتی را با خویش شروع نموده اید. با این فعالیت توان هر کاغذ کاسته شده، نرخ کلیک آن تحت خیس آمده و حتی نرخ تبدیل آن صفحه ها نیز کمتر می‌گردد. کلیه چیز با داشتن فقط یک برگه غرض میتواند عمل را برای شما کل نماید. درپی با ما همدم باشید تا با معنا کنیبالیزیشن آشنا گردید.

کنیبالیزیشن چه می‌باشد؟
کنیبالیزیشن چه می‌باشد؟ به ذکر بی آلایش، کنیبالیزیشن محتوا و عبارات کلیدی عملیاتی میباشد برای تقسیم نرخ کلیک (CTR)، پیوندها و تبدیلات دربین دو کاغذ که یا این که می بایست با هم مخلوط شوند یا این که کلمه ها کلیدی متفاوت را غرض قرار دهند.

از جمله شما اینترنت سایتی دارید که در حوزه فروش کفش فعالیت دارد. در حالتی‌که دو کاغذ داشته باشید که هر دو کفش فوتبال را غرض قرار میدهند، به‌این معنا میباشد که شما مبتلا کنیبالیزیشن محتوا گردیده اید. این دو شیت ممکن میباشد داده ها و محتوای یکسانی را آیتم گفت و گو و ارائه قرار دهند. دراین‌صورت بایستی آن‌ها را به یک ورقه غرض تبدیل کرد و کلیه داده ها را در آن برگه گنجاند.
درصورتی که دو محتوا تعریف‌و‌تمجید گردیده در هر ورقه دو مورد متفاوت را شرح می‌دهند، بایستی در دو برگه این مسئله کاملا روشن و بدیهی خواهد شد. در این حالت ورژن بایستی بازنویسی گردد تا علامت دهد که‌این دو دسته گوناگون از تولید ها می‌باشند و چیزهای مختلفی را ارائه میدهند. در این‌حالت ورژن می بایست دستکاری گردد تا نماد دهد که‌این دو دسته مختلفی از تولیدات میباشند و چیزهای متفاوتی را ارائه می‌دهند.

اگرچه ممکن میباشد این ورقه در درجه های خیر و خوبی در حاصل گوگل به دست آورند، البته یکبار بودن در موضع سوم یا این که گوگ بهتر از دوبار سکو بندی در موضع های 8 و 9 میباشد.
در شرایطی‌که به هر دو کاغذ برای جايگاه بندی در گوگل نیاز دارید، می بایست لغات کلیدی خاص خیس و مختلف تری را تعیین کرده تا بتوانید نرخ کلیک را بهبود داد. بدین ترتیب یوزرها محتوای شما‌را چشم و روی آن کلیک می نمایند.


چرا دوبار مرتبه بندی بدتر از یکبار جايگاه دریافت کردن در گوگل میباشد؟
در صورتی‌که شما با دو کلیدواژه گوناگون در گوگل فیض بگیرید، بسیار خوب میباشد. ولی درصورتی که با یک کلیدواژه با دو شیت متعدد در برگه گوگل ظواهر گردید، این واقعه می افتد:
شما PA و DA صفحه ها اینترنت خویش را نابود می سازید

با کنیبالیزیشن، صفحه ها شما با هم رقابت می نمایند. هرمورد از آن‌ها برای اکران داده شدن با دیگری میجنگند و هر دو به مکان تبدیل شدن به یک شیت تماما دارای ارتباط، در رقابت با هم قرار میگیرند. از سوی دیگر، کنیبالیزیشن به گوگل می‌گوید که محتوای شما ضعیف میباشد و یااینکه به هیچ عنوان به کلمه و واژه کلیدی متبوع، هیچ ارتباطی ندارد.

گوگل میتواند برگه دارای ارتباط خیس را بی بها نماید
گوگل تک تک عملکرد خویش را می نماید تا بفهمد هر شیت یک تارنما چه چیزی است. البته چنانچه یکسری ورقه با به عبارتی اصطلاحات و لغت ها کلیدی داشته باشید، احتمال متعددی وجود دارااست که تصور نماید که آن مهمترین برگه میباشد، به همین برهان از بها بقیه صفحه های دارای ربط می کاهد.

توان بک لینک و پیوند ها معدود می‌گردد
به مکان ساخت‌و‌ساز پیوندهای زیاد به یک منبع اطلاعاتی تبارک، این اقتدار را فی مابین یک‌سری برگه تقسیم میکنید. همینطور پیوندهای داخلی شما نیز اشخاص را به یک سری جهت برای اطلاعاتی که اصولا یکی از می باشند، هدایت می نماید.

نرخ تبدیل شمارا ذیل تاثیر قرار میدهد
بعید میباشد که همگی صفحه ها به یک اندازه نرخ تبدیل داشته باشند. کاغذ ای دارنده نرخ تبدیل بالا میباشد، ولی بازدیدکنندگان تازه همگی به آن شیت هدایت نمیشوند بلکه آنان میان یکسری برگه تقسیم خواهند شد.
در این‌حالت بایستی مطمئن گردید که لیدهای نو در دارای ربط ترین صفحه های ممکن قرار میگیرند - کاغذ هایی که برای همت تبدیل متبوع شما با صرفه گردیده اند. به‌این شکل میتوانید رضایت بیشتری را از یوزرها کسب نمائید. این عمل نرخ پریدن را معدود کرده و منجر ارتقاء سکو بندی کاغذ متبوع شما در نتیجه ها گوگل می گردد.


چه طور می اقتدار از کنیبالیزیشن خودداری کرد؟
یک طرز بی آلایش برای دوری از کنیبالیزیشن این میباشد که لیستی وسیع از یو آر ال ها و عبارات کلیدی متمرکز ساخت و ساز فرمائید. برای چینش استراتژی برای هر واژه کلیدی، پژوهش ها بی نقص و جامع شکل دهید و طبق یک مسیر طرح ریزی ظریف پیش بروید. صفحه های را متناسب با اصول بهینه سازی سئو فرمائید، تیتر مطلوب، متاها، برچسب های alt صحیح را برگزینید.
در حالتی که نمی دانید که تا چه اندازه صفحه های متبوع شما باصرفه گردیده اند، می‌توانید از ابزارهایی مانند Moz On-Page Grader به کارگیری نمائید که به شما امداد می نماید مشاهده کنید کجا ایستاده اید.

زمانی که شیت عظیم ای از URL ها و کلمه ها کلیدی غرض ساخت و ساز کردید، وقت آن میباشد که ورودی های تکراری در ردیف واژه و کلمه های کلیدی را گزینه آنالیز قرار دهید. در‌این حالبت بایستی محتواهایی با لغت ها کلیدی یکی از را در شکل لزوم ترکیب فرمائید.

در شرایطی که صفحه های مطلوب مخلوط نیستند، می بایست به تفکر واژه و کلمه کلیدی جدیدی برای آن صفحه ها باشید که با یکدیگر تفاوت نمایند. در اکنون مخلوط دو برگه، مطمئن گردید که 301 را به صورت صحیح ایفا می‌کنید تا یوزرها به راحتی از صفحه ها کهن به شیت نو هدایت شوند.

به مسیر اساسی در ساخت محتوا بازگردید

کنیبالیزیشن قادر است اشتباهات عمده ای برای سایت ساخت نماید، البته دقت داشته باشید که حل آن قادر است بسیار سهل باشد. اصول seo برای تندرست تارنما بسیار اساسی میباشند، البته شما می بایست در گزینش کلمه ها کلیدی و ساخت‌و‌ساز استراتژی محتوا نیز با تمرکز متعددی کار نمایید.

در کنار حل ایراد کنیبالیزیشن، به طبع طرح ریزی دقیقی برای ساخت‌و‌ساز محتوای نو و متناسب با تارنما داشته باشید. شما بایستی با ایجاد محتوا برای اینترنت، خلاهای وبسایت را مالامال نمایید خیر اینکه کاغذ ای دیگر برای کلمه و واژه کلیدی جانور را مقصود قرار دهید.

برچسب ها سئو سایت ,
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 14

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 254
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 152
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 199
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1608
 • بازدید ماه : 2516
 • بازدید سال : 24341
 • بازدید کلی : 87075
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی