loading...

مرجع مقالات رسمي سئو

مقالات رسمي سئو

بازدید : 14
چهارشنبه 11 تير 1399 زمان : 18:34


اكثري از مقالاتي كه به وسیله گوگل منتشر گردیده تاكيد ويژه اي بر لينك و پيوند سازي طبيعي دارد و روش هايي مانند خريد يا تبادل پيوند جزء روشهاي تقلب محسوب مي شود و جريمه سايت را به ياور داراست. كار به جايي رسيده كه بهره گيري از بعضي طريق هاي كهن تولید پيوند منجر به حذف سايت از جايگاه بندي گوگل مي شود.
به گفته استيو نپير يكي متخصصين پر رنگ بهینه سازی ، موتورهاي کاوش کارایی دارا‌هستند نتيجه ها مربوط به هم را نمايش دهند ، پس طبيعي مي باشد كه اهميت بك لينك هاي داراي رابطه و كيفيت خوب نقش بسياري در جایگاه بندي و seo وبسايت ها دارا‌هستند.
در‌اين پاراگراف دو ويژگي براي لينك و پيوند سازي روايت گردیده ، دارای ارتباط و كيفيت خوب! و به جرئت مي اقتدار اعلام‌كرد كه همين دو کلمه تعيين كننده رویکرد‌هاي لينك سازي در وضعیت حاضر می‌باشند.
بهترين شیوه های پيوند سازيلينك سازي يكي بحران برانگيزترين جنبه هاي seo مي باشد و تاثير بسيار زيادي در رتبه سايت شما در موتورهاي کاوش داراست. با اين هم اكنون برخي از اشخاص اعتقاددارند كه گوگل اعتماد خویش را نسبت به بك لينك و پيوند ها از دست داده و تاثير آن‌ها‌را در مرتبه بندي پايين آورده مي باشد. محققين با گشوده‌بيني بيش از يك مليون وبسایت در نتايج گوگل به نمودار زير دست پيدا كرده اند.
بهينه سازي وبسایت
اين نتايج نشان مي دهد كه وبسايت هايي كه از تعداد بيشتري دامنه لينك دريافت كرده اند در جايگاه هاي به مراتب بهتري نسبت به ساير رقبا قرار گرفته اند. ولی نكته حائض اهميت اينجاست كه در‌اين ميان وبسايت هايي كه از طریق هاي لينك سازي غير اصولي به كار گيري كرده اند افت مقام داشته اند. با اين حال و روز انگیزه ما اين میباشد كه بهترين روش ها را به شما معرفي كنيم تا علاوه بر دوری از نتايج منفي طرز هاي خطا ، بتوانيد رده اینترنت سايت خویش را به راحتي بهبود دهيد.
نكته مهمي كه بايد بدانيد اين میباشد ،براي توليد لينك هاي داخلي سئو سايت و خارجي نبايد سريع کار فرماييد و حجم زيادي از لينك را ايجاد فرماييد بلكه اين يك فرايند تدريجي میباشد و بايستي به مرور عصر رخ پذيرد.
وب لاگ نويسي مستمريكي‌از بهترين طرز هاي لينك و پيوند سازي كه میتواند باعث به افزایش عبارات كليدي و ارتقاي بهینه سازی سايت شود بلاگ نويسي همیشگی مي باشد. شما بايد تلاش فرماييد روزمره يك نوشته‌ي‌علمي نو و يا دستكم در هفته 3 تا 4 محتواي بروز توليد نمائيد. به اين كار در بلند مدت ادامه دهيد و هيچ ترديدي نداشته باشيد كه پس از سپری شد زمان زماني معين وبسايت شما پيشرفت خواهد داشت. بلاگ نويسي دو مزيت اصلي دارد، يكي اينكه از مطالب سايت خویش به صفحات اصلي لينك مي دهيد و دوم اينكه اینترنت سايت هاي ديگر به مطالب ديدني و كاربردي شما لينك خواهند بخشيد.
طبق گشوده‌بيني هاي صورت گرفته به ثابت رسيده كه اینترنت سايت هايي كه بلاگ نويسي هميشگي دارا‌هستند 55% بازديدكننده بيشتري نسبت به رقبا و ارتقا 97 درصدي لينك سازي داخلي را تجربه كرده اند.
لينك دهي مطالب دارای ارتباط سايتمطالبي كه در وب لاگ شما نوشته مي‌شوند مي توانند در زمینه ی هاي گوناگوني باشند و هيچ ايرادي ندارد. البته درصد محتوا و مطالب مربوط به گزينه اصلي اینترنت سايت بايد فراتر باشد. همچنين الزامي میباشد كه مطالب دارای ربط را به هم لينك و پيوند دهيد. اين يعني پيوند دهي مطالب در يك راستا و با لغات كليدي شبیه. از مزاياي اين شیوه نگهداري كاربر جهت ادام مطالعه در راستاي انگیزه ورود به سایت مي باشد. طبيعتا كاربري كه وارد سايت شما يك عبارت يگانه را در گوگل کاوش كرده و تمايل داراست در به عبارتی قضيه داده ها بيشتري كسب نمايد.
به کارگیری از انكرتكست هاي متنوعنكته اي كه بسياري از سايت ها در شيوه هاي لينك سازي داخلي رعايت نمي كنند تنوع در انكرتكست هاي يك صفحه میباشد. برای مثال فرض نمائيد عبارت كليدي يك صفحه seo وبسایت مي باشد. درين‌موقعيت‌ علاوه بر انكرتكست اصلي عباراتي مثل seo ، بهینه سازی سایت ، سرویس ها بهینه سازی اینترنت سايت و اكثري از کلمات شبیه نيز بايد تحت عنوان انكرتكست لينك هايي كه به‌اين ورقه اشاره دارند استفاده شود.
شيوه هاي لينك سازي زنجيرواراين‌منش فوق العاده فعالیت ميكند و همگی ساختار وب سایت را به هم متصل ميكند كه موجب تقويت يك دامنه مي‌شود. لينك سازي زنجيروار براساس لينك و پيوند دهي داخلي مطالب و صفحه های و نوشته هاي صفحه ها مختلف اینترنت سايت انجام مي شود به طوري كه كاربر بعد از بازديد يك کاغذ با پیشنهاد بازديد از برگه بعدي مواجه شود. اين چرخه بايد به طوري باشد كه تا بي نهايت ادامه پيدا كند يعني كاربر داخل يك لوپ از صفحه های سایت شما گرفتار شود. اما گرفتار خیر به معناي دردسر، بلكه مجذوب شدن كاربر براي بازديد طولاني خیس.
لينك و پيوند سازي در شبكه‌هاي‌اجتماعيپيش خیس هم درباره با تاثير شبكه هاي اجتماعي در سئو مطالبي را ارائه كرديم. لينك سازي در تلگرام ، لينكدين ، ايسنتاگرام و شبكه هاي مردمي ديگر نيز يك كدام از از ساير از طریق هاي اثرگذار در بهبود سئو میباشد. به علت حضور ميليون ها كاربر در كشور‌ايران و ميلياردها كاربر جهاني لينك و پيوند هاي پربازديد دست به دست مي چرخند و براي يك وب سایت ورودي طبيعي كسب مي‌نمايند كه با افزايش آمار بازديد قدرت دامنه افزايش مي‌يابد. درين دربين لينك و پيوند سازي در تلگرام به علت فضاي مطلوب خیس جهت تبادل پست ها مطلوب خیس از سايرين به شمار مي رود.
طرز هاي لينك و پيوند سازي با رپورتاژرپورتاژ آگهي به مطالبي اطلاق ميشود كه به وسيله شما توليد مي‌شود و به طور خبري يا آموزشي بر روي سايت هاي پربازديد قرار مي گيرد. معمولا در رپورتاژ آگهي يك سري لينك قرار داده مي گردد تا خواننده در فيس تصميم به آن ها ورود كند. شيوه هاي پيوند سازي با رپورتاژ محبوبيت زيادي در موتورهاي کاوش دارااست و تاثير مثبتي در seo و جایگاه بندي اینترنت سايت دارا‌هستند.
برخلاف خريد بك لينك كه روشي منسوخ و مضر محسوب ميشود، خريد رپورتاژ را به شما توصيه ميكنيم و مسلما از وبسایت هاي خبري پربیننده يك يا دو رپورتاژ در ماه تهيه فرماييد.


اكثري از مقالاتي كه به وسیله گوگل منتشر گردیده تاكيد ويژه اي بر لينك و پيوند سازي طبيعي دارد و روش هايي مانند خريد يا تبادل پيوند جزء روشهاي تقلب محسوب مي شود و جريمه سايت را به ياور داراست. كار به جايي رسيده كه بهره گيري از بعضي طريق هاي كهن تولید پيوند منجر به حذف سايت از جايگاه بندي گوگل مي شود.
به گفته استيو نپير يكي متخصصين پر رنگ بهینه سازی ، موتورهاي کاوش کارایی دارا‌هستند نتيجه ها مربوط به هم را نمايش دهند ، پس طبيعي مي باشد كه اهميت بك لينك هاي داراي رابطه و كيفيت خوب نقش بسياري در جایگاه بندي و seo وبسايت ها دارا‌هستند.
در‌اين پاراگراف دو ويژگي براي لينك و پيوند سازي روايت گردیده ، دارای ارتباط و كيفيت خوب! و به جرئت مي اقتدار اعلام‌كرد كه همين دو کلمه تعيين كننده رویکرد‌هاي لينك سازي در وضعیت حاضر می‌باشند.
بهترين شیوه های پيوند سازيلينك سازي يكي بحران برانگيزترين جنبه هاي seo مي باشد و تاثير بسيار زيادي در رتبه سايت شما در موتورهاي کاوش داراست. با اين هم اكنون برخي از اشخاص اعتقاددارند كه گوگل اعتماد خویش را نسبت به بك لينك و پيوند ها از دست داده و تاثير آن‌ها‌را در مرتبه بندي پايين آورده مي باشد. محققين با گشوده‌بيني بيش از يك مليون وبسایت در نتايج گوگل به نمودار زير دست پيدا كرده اند.
بهينه سازي وبسایت
اين نتايج نشان مي دهد كه وبسايت هايي كه از تعداد بيشتري دامنه لينك دريافت كرده اند در جايگاه هاي به مراتب بهتري نسبت به ساير رقبا قرار گرفته اند. ولی نكته حائض اهميت اينجاست كه در‌اين ميان وبسايت هايي كه از طریق هاي لينك سازي غير اصولي به كار گيري كرده اند افت مقام داشته اند. با اين حال و روز انگیزه ما اين میباشد كه بهترين روش ها را به شما معرفي كنيم تا علاوه بر دوری از نتايج منفي طرز هاي خطا ، بتوانيد رده اینترنت سايت خویش را به راحتي بهبود دهيد.
نكته مهمي كه بايد بدانيد اين میباشد ،براي توليد لينك هاي داخلي سئو سايت و خارجي نبايد سريع کار فرماييد و حجم زيادي از لينك را ايجاد فرماييد بلكه اين يك فرايند تدريجي میباشد و بايستي به مرور عصر رخ پذيرد.
وب لاگ نويسي مستمريكي‌از بهترين طرز هاي لينك و پيوند سازي كه میتواند باعث به افزایش عبارات كليدي و ارتقاي بهینه سازی سايت شود بلاگ نويسي همیشگی مي باشد. شما بايد تلاش فرماييد روزمره يك نوشته‌ي‌علمي نو و يا دستكم در هفته 3 تا 4 محتواي بروز توليد نمائيد. به اين كار در بلند مدت ادامه دهيد و هيچ ترديدي نداشته باشيد كه پس از سپری شد زمان زماني معين وبسايت شما پيشرفت خواهد داشت. بلاگ نويسي دو مزيت اصلي دارد، يكي اينكه از مطالب سايت خویش به صفحات اصلي لينك مي دهيد و دوم اينكه اینترنت سايت هاي ديگر به مطالب ديدني و كاربردي شما لينك خواهند بخشيد.
طبق گشوده‌بيني هاي صورت گرفته به ثابت رسيده كه اینترنت سايت هايي كه بلاگ نويسي هميشگي دارا‌هستند 55% بازديدكننده بيشتري نسبت به رقبا و ارتقا 97 درصدي لينك سازي داخلي را تجربه كرده اند.
لينك دهي مطالب دارای ارتباط سايتمطالبي كه در وب لاگ شما نوشته مي‌شوند مي توانند در زمینه ی هاي گوناگوني باشند و هيچ ايرادي ندارد. البته درصد محتوا و مطالب مربوط به گزينه اصلي اینترنت سايت بايد فراتر باشد. همچنين الزامي میباشد كه مطالب دارای ربط را به هم لينك و پيوند دهيد. اين يعني پيوند دهي مطالب در يك راستا و با لغات كليدي شبیه. از مزاياي اين شیوه نگهداري كاربر جهت ادام مطالعه در راستاي انگیزه ورود به سایت مي باشد. طبيعتا كاربري كه وارد سايت شما يك عبارت يگانه را در گوگل کاوش كرده و تمايل داراست در به عبارتی قضيه داده ها بيشتري كسب نمايد.
به کارگیری از انكرتكست هاي متنوعنكته اي كه بسياري از سايت ها در شيوه هاي لينك سازي داخلي رعايت نمي كنند تنوع در انكرتكست هاي يك صفحه میباشد. برای مثال فرض نمائيد عبارت كليدي يك صفحه seo وبسایت مي باشد. درين‌موقعيت‌ علاوه بر انكرتكست اصلي عباراتي مثل seo ، بهینه سازی سایت ، سرویس ها بهینه سازی اینترنت سايت و اكثري از کلمات شبیه نيز بايد تحت عنوان انكرتكست لينك هايي كه به‌اين ورقه اشاره دارند استفاده شود.
شيوه هاي لينك سازي زنجيرواراين‌منش فوق العاده فعالیت ميكند و همگی ساختار وب سایت را به هم متصل ميكند كه موجب تقويت يك دامنه مي‌شود. لينك سازي زنجيروار براساس لينك و پيوند دهي داخلي مطالب و صفحه های و نوشته هاي صفحه ها مختلف اینترنت سايت انجام مي شود به طوري كه كاربر بعد از بازديد يك کاغذ با پیشنهاد بازديد از برگه بعدي مواجه شود. اين چرخه بايد به طوري باشد كه تا بي نهايت ادامه پيدا كند يعني كاربر داخل يك لوپ از صفحه های سایت شما گرفتار شود. اما گرفتار خیر به معناي دردسر، بلكه مجذوب شدن كاربر براي بازديد طولاني خیس.
لينك و پيوند سازي در شبكه‌هاي‌اجتماعيپيش خیس هم درباره با تاثير شبكه هاي اجتماعي در سئو مطالبي را ارائه كرديم. لينك سازي در تلگرام ، لينكدين ، ايسنتاگرام و شبكه هاي مردمي ديگر نيز يك كدام از از ساير از طریق هاي اثرگذار در بهبود سئو میباشد. به علت حضور ميليون ها كاربر در كشور‌ايران و ميلياردها كاربر جهاني لينك و پيوند هاي پربازديد دست به دست مي چرخند و براي يك وب سایت ورودي طبيعي كسب مي‌نمايند كه با افزايش آمار بازديد قدرت دامنه افزايش مي‌يابد. درين دربين لينك و پيوند سازي در تلگرام به علت فضاي مطلوب خیس جهت تبادل پست ها مطلوب خیس از سايرين به شمار مي رود.
طرز هاي لينك و پيوند سازي با رپورتاژرپورتاژ آگهي به مطالبي اطلاق ميشود كه به وسيله شما توليد مي‌شود و به طور خبري يا آموزشي بر روي سايت هاي پربازديد قرار مي گيرد. معمولا در رپورتاژ آگهي يك سري لينك قرار داده مي گردد تا خواننده در فيس تصميم به آن ها ورود كند. شيوه هاي پيوند سازي با رپورتاژ محبوبيت زيادي در موتورهاي کاوش دارااست و تاثير مثبتي در seo و جایگاه بندي اینترنت سايت دارا‌هستند.
برخلاف خريد بك لينك كه روشي منسوخ و مضر محسوب ميشود، خريد رپورتاژ را به شما توصيه ميكنيم و مسلما از وبسایت هاي خبري پربیننده يك يا دو رپورتاژ در ماه تهيه فرماييد.

برچسب ها سئو سایت ,
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 14

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 171
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 269
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 375
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1380
 • بازدید ماه : 2986
 • بازدید سال : 11417
 • بازدید کلی : 11417
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی